MIDOONY Logo
Cooperate

فرم دعوت به همکاری

دوست گرامی
ضمن سلام و تقدیر از اینکه تمایل دارید تا به جمع ما بپیوندید و ما را در ارائه محتوای مفید یاری نمایید لازم است تا جهت همکاری بهتر ضمن تکمیل و ثبت اطلاعات درخواست شده به موارد زیر نیز توجه فرمایید:

  1. محتوای ارائه شده بصورت کپی صرف نباشد یعنی یا تولیدی باشد یا ارزش افزوده ای به محتوای موجود اضافه نمایید مانند ترجمه، تفسیر، نقدو بررسی
  2. با توجه به اینکه ارائه محتوا در یک زمینه نیاز به دانش و تخصص لازم می باشد لذا در زمینه مورد نظر از تجارب مکفی برخوردار باشید

فرم اطلاعات متقاضی همکاری